CIICA slaví rok svého působení

Mezinárodní odborná platforma CIICA, která sdílí zkušenosti uživatelů kochleárního implantátu, slaví rok svého působení.
Zajímá vás co se děje v mezinárodních vodách uživatelů kochleárního implantátu? Připojte se k CIICA live na den kochleárního implantátu.
https://ciicanet.org/