EURO-CIU Summer Camp 2024 v České republice!

O co jde?

EURO-CIU Summer Camp 2024 je mezinárodní akce pro mladé neslyšící uživatele kochleárního implantátu ve věku 14-18 let.

Naším vzorem je úspěšná akce European Friendship Week, kterou po dlouhá léta pořádala britská organizace The Ear Foundation. Z České republiky tehdy vyjela jen jediná delegace v roce 2019 a naše nadšení bohužel schladila epidemie COVID-19 v dalších letech a následné ukončení činnosti The Ear Foundation.

Dlouho nás mrzelo, že se dospívající uživatelé s KI nemohou nadále setkávat. Nejednalo se totiž jen o týden plný zábavy a nových přátelství, ale o velmi důležitý bod v životě každého z účastníků. Zkušenost s výjezdem do zahraničí, setkání s jinou kulturou, aktivní využití cizího jazyka.

A tak jsme se před rokem na setkání zastřešující evropské organizace EURO-CIU nechali slyšet, že letní tábor bude. A my zahájíme jeho novou tradici.

Co se tedy chystá?

Akce se bude konat pod záštitou EURO-CIU v Univerzitním centru Masarykovy univerzity Telči v termínu 20.-27.7.2024. Nádherné prostory si můžete prohlédnout zde: https://www.uct.muni.cz/fotogalerie.

Celkem se jí bude účastnit 57 osob, z toho 12 organizátorů za Českou republiku a 45 osob budou představovat delegace dětí s dospělým doprovodem. 

Mezi organizátory budou nejen dospělí vedoucí a zodpovědní odborníci (klinický inženýr, surdoped, zdravotnice atd.), ale také mladí dospělí s KI, kteří připraví program pro své peer-kamarády ze zahraničí.

Naším cílem je networking, podpora sociálně-emočních dovedností a rozvoj advokačních kompetencí u mladých uživatelů kochleárního implantátu, aby dovedli hájit svá práva, propojovat mezinárodní praxi a budovat mladou sebevědomou komunitu v inkluzivní společnosti.