Informace o pobytech a akcích v roce 2022

Jarní pobyt: 8.–10. 4. Kletečná u Humpolce

Letní pobyt: 2.–9. 7. Vranovská Ves

Podzimní pobyt: 14.–16. 10. Brno