Kontaktní údaje

Spolek uživatelů kochleárního implantátu

V Luhu 754/18
140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 60458844

e-mail: info@suki.cz

Bankovní účet:
Číslo účtu: 6045884433/5500
IBAN: CZ90 5500 0000 0060 4588 4433 BIC: RZBCCZPP

Výkonný výbor spolku

Předsedkyně: Leona Pejcharová
telefon: 774 174 113

Místopředsedkyně: Marína Štibrányiová

Členové výkonného výboru:
Aneta Havelková, Tereza Kawuloková, Kateřina Nová, Jiří Páca, Eva Sojková, Jana Speváková, Radek Vavřík

Revizní komise:
Jana Kudrnovská, Lucie Müllerová