Co je kochleární implantát?

Kochleární implantát je v ČR operován od roku 1993. Umožňuje neslyšícím lidem získavat sluchové vjemy, v ideálním případě může implantovaný jedinec po dlouhodobé rehabilitaci rozumět mluvené řeči, dokonce i telefonovat. Díky kochleárnímu implantátu se většina jeho uživatelů dokáže integrovat mezi slyšící (např. děti navštěvují běžné školy, nejsou odkázáni na používání znakového jazyka).

Kochleární implantát se skládá ze dvou částí, interní a externí. Interní část je samotný kochleární implantát. Ten je v současné době operován v pražské FN Motol, v brněnské FN u sv. Anny a ve FN Ostrava.

Externí části jsou zvukový procesor a cívka, která je magnetem přes kůži přichycena k vnitřnímu implantátu.

Celý systém funguje tak, že mikrofon zachycuje zvuky a předává je procesoru, který je dekóduje podle vloženého klíče. Tento klíč musí být nastaven školeným technikem. Procesor takto dekódovaný zvuk pomocí cívky vysílá do implantátu. Ten stimuluje sluchový nerv a neslyšící se učí v rámci nezbytné dlouhodobé rehabilitace rozlišovat sluchové vjemy, které jsou mu pomocí implantátu zprostředkovány.

Kandidáti na implantaci mají na výběr ze tří výrobců kochleárního implantátu: Cochlear, MED-EL a Advanced Bionics.