Co je SUKI?

Spolek uživatelů kochleárního implantátu je nezisková organizace založená v roce 1994 sdružující především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. V České republice má v současné době (2016) kochleární implantát téměř 1000 lidí, z toho většina dětí.

Jak se stát členem SUKI?

Členem SUKI se může stát každý, koho zajímá problematika kochleárních implantátů. Pro přijetí do SUKI je nutné vyplnit přihlášku a platit každoroční příspěvek, který v současné době činí 500 Kč. Přihlášku je možné vyplnit online zde na webu a příspěvek je možno zaplatit na bankovní účet SUKI.

Členové SUKI jsou pravidelně informováni e-mailem o všech akcích, které SUKI pořádá. Informace o těchto akcích je možné nalézt též na těchto internetových stránkách, na facebookové stránce SUKI a ve facebookové skupině Kochleární implantát, dále jsou tu informace o akcích předešlých.

Proč se stát členem SUKI?

Jak již bylo řečeno, SUKI sdružuje osoby zajímající se o problematiku kochleárních implantátů z řad rodičů implantovaných dětí, dospělých uživatelů KI i odborníků.

SUKI se zaměřuje zejména na následující okruhy činnosti:

 • Organizaci pravidelných setkání. Dvakrát ročně vždy na jaře a na podzim se koná víkendové setkání, v létě dále každoročně proběhne týdenní rehabilitační pobyt.
 • Pravidelnou účast a prezentaci programu a výsledků našich implantovaných na tuzemských i zahraničních konferencích.
 • Vyvíjení stálé snahy o zlepšení péče o implantované, zdůraznění nezbytnosti programu kochleárních implantací v tisku i v televizi a tím zároveň o podporu činností CKID (Centrum kochleárních implantací u dětí) při Fakultní nemocnici v Motole.
 • Pravidelná setkání se zástupci distributorů kochleárních implantátů v České republice, včetně informací o jejich novinkách.
 • Přednášky odborníků na téma implantátů během setkání.
 • Kontakty na odborníky z řad foniatrů, logopedů, techniků a dalších specialistů zabývajících se problematikou kochleárních implantátů, tyto odborníky pravidelně zveme na naše setkání.
 • Výměnu zkušeností a sdělování osobních prožitků rodičů i samotných implantovaných.
 • Lepší přijetí implantátu dítětem po operaci, Vaše dítě uvidí stejný přístroj i u ostatních dětí i dospělých.
 • Předávání informací např. jak vybírat školky, školy při integraci dítěte do běžné školy či školky, novinky z oblasti sociální pomoci, atd.
 • Možnost zapojení do řešení problémů sluchově postižených v ČR.
 • Možnost poskytnutí příspěvku na pobyty od Nadačního fondu Prolomené Ticho na pobyty.