Poděkování

Jménem SUKI bychom rádi poděkovali firmám Terezia, Grada a Manufaktura za poskytnutí věcných darů pro účastníky podzimního pobytu SUKI 2021. Velmi si jejich podpory a vstřícnosti vážíme. Děkujeme!