Haló, slyšíme se?

V České republice dnes žije řada jednostranných uživatelů kochleárního implantátu. Od roku 2014 je díky úpravě indikačních kritérií možné implantovat oboustranně dětské pacienty a o pět let později došlo další změnou indikačních kritérií k rozšíření této možnosti i pro dospělé.

Oboustranná implantace

  • zlepšuje porozumění řeči v hlučném prostředí
  • zlepšuje poslech hudby, zvuky okolí jsou kvalitnější, bohatší
  • zkvalitněním poslechu snižuje únavu posluchače 
  • posiluje sebedůvěru uživatele v komunikaci
  • při vybití jedné z baterií uživatel nadále slyší
  • umožňuje rozvoj směrového slyšení

Účelem kampaně Haló, slyšíme se? je zvýšit informovanost veřejnosti o benefitech oboustranné implantace. 

Od 25. 2. 2022 se můžete těšit na sérii rozhovorů, příspěvků na sociálních sítích a příběhů lidí, ve kterých se dozvíte více o možnostech, které nabízí oboustranná kochleární implantace.

Sledujte naše facebookové stránky www.facebook.com/SUKI.spolek a web odborné ORL společnosti https://www.otorinolaryngologie.cz/svetovy_den_sluchu/o-projektu/, kde 

najdete aktuální informace a program akce.