3. března 2023: Světový den sluchu a SUKI děkuje

Milí členové SUKI,

V minulém roce jsme poprvé uspořádali akci SUKI děkuje. Proč? Je mnoho lidí – ať už jednotlivců, či odborníků, kteří pomáhají uživatelům KI nad rámec svých povinností. A často to ani nevíme. A to je škoda, protože by si zasloužili naše ocenění a díky.

Před Vánoci jsme Vás požádali o zaslání nominací na letošní cenu SUKI děkuje. Přišlo jich kolem šedesáti, často jste je doprovodili krásným zdůvodněním. Tři z nich byli vybráni a oceníme je během slavnostního večera SUKI děkuje ve Světový den sluchu, 3. března 2023 od 17:00 do 19:00. Akce se opět pořádá v Praze, stanice metra Pankrác, v prostorách Magenta Experience Center.

Akce je současně vyvrcholením kampaně Haló, slyšíme se?, jejímž mottem je letos: 1+1 je více než 2. Tedy dva kochleární implantáty dohromady přináší větší benefit, než každý z nich zvlášť. Poslechneme si tři zajímavé přednášky a rozhovor na téma druhostranné implantace u dospělých. S přednáškami vystoupí doc. Bouček, Ing. Okluský a Mgr. Koliášová. Téma nahlédneme z pohledu lékaře, klinického inženýra a sociálních služeb.

Ve druhé části večera pak oceníme tři osobnosti, které se významně zasloužily o zvýšení kvality života uživatelů kochleárního implantátu. Připijeme si šampaňským, k dispozici bude také drobné občerstvení :).

Magenta Experience Centrum nabízí i interaktivní vybavení pro zabavení dětí a dospívajících.  

Těšíme se na vás!

Svou účast nám prosím potvrďte vyplněním krátké přihlášky.