SUKI je příjemcem projektu z European citizens found financovaného z EHP fondů

Projekt byl vybrán v rámci programu Active Citizens Fund, výzvy pro Akční granty –Posílení neziskových organizací 2023.


Předmětem projektu je podpora digitalizace činnosti Spolku. Jednodušší bude jednak správa dat, plateb, vydávání potvrzení o přijetí daru pro daňové účely a další. Zjednoduší se rovněž předávání informací prostřednictvím emailů. Dojde ke zlepšení elektronické správy dat týkající se členů Spolku, jejich členských poplatků, darů, databáze kontaktů apod. Zjednodušením administrace dojde ke zlepšení přehlednosti spravovaných dat a rychlejším výstupům potřebných dat.


Celková částka grantu je 100 000 Kč.