Pozvánka na „Afriku“

Vážení členové a příznivci SUKI,

nedávno jsme Vás informovali o plánované implantaci malého neslyšícího chlapečka Davida z Ghany. Těm z Vás, kteří poslali nebo přinesli na únorové setkání do Motola dárek (učební pomůcku) pro Davida, ještě jednou moc děkujeme. Davidovi rodiče se nacházejí v těžké životní situaci, kterou jsme si mnozí také prošli, ale oproti nim s velikými výhodami – žijeme v zemi, která má zdravotnictví na vysoké úrovni, měli jsme kolem sebe ty nejlepší odborníky, spoustu rodičů implantovaných dětí a dospělé implantované, kteří nám mohli předat své zkušeností a povzbudit nás.  V Ghaně bohužel zatím nebyl zaveden program kochleárních implantací, takže můžeme mluvit o velikém štěstí, že se tomuto malému chlapci dostává takovéto pomoci. Bez ní by byl odkázán prožít život na okraji společnosti, pravděpodobně bez  komunikace, neboť v Ghaně neexistuje komunita neslyšících, která by mohla slyšícím rodičů jakkoli pomoci. David již absolvoval ve FN Motol některá vyšetření a pokud vše půjde dle plánu, v září tohoto roku by měl být implantován. Rádi bychom prostřednictvím SUKI poskytli Davidově rodině příležitost vytvořit si osobní kontakty s některými z nás, případně celou rodinu pozvat po implantaci na některý z pobytů SUKI. To už jsou však vyhlídky do příštího roku a vše samozřejmě bude záležet na případných sponzorech.

Pro nejbližší období zorganizoval Nadační fond Dar sluchu  Africký večer (6. dubna 2016 od 17:00 – viz pozvánka v příloze), kterého se bude účastnit i malý David s rodiči. Byli bychom velmi rádi, kdybyste na tuto akci přišli se svými dětmi a umožnili této rodině nahlédnout do Vašeho „života s kochleárním implantátem“.  Davidovi rodiče hovoří anglicky, ale znalost angličtiny není podmínkou, část programu bude probíhat jako neformální setkání a na místě bude dostatek tlumočníků :-). Pokud se rozhodnete přijít, nezapomeňte potvrdit co nejdříve svoji účast na email danemarkova@darsluchu.cz.

V souvislosti s výše uvedeným si dovoluji připomenou  nedávno zahájenou kampaň NF Dar sluchu „Udělejme zázrak pro…“ – více na www.darsluchu.cz

Předem upřímně děkujeme za Váš zájem, jsme si vědomi, že doba není dobrým skutkům nakloněna, o to víc si Vaší případné účasti a podpory budeme vážit!

Pěkný den

Za SUKI: Věra Skopová

(pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

pozvánka Afrika2