Minulost, současnost a budoucnost kochleárních implantací u dětí

Vážení příznivci kochleárních implantací, letos uplynulo 30 let od implantace prvního českého dítěte. Při příležitosti tohoto výročí pořádáme ve FN Motol Mezioborový seminář  – Minulost, současnost a budoucnost kochleárních implantací u dětí. V rámci semináře budeme mimo jiné prezentovat výsledky našeho pracoviště za 30 let a představíme přínos oboustranné kochleární implantace s delším časovým odstupem mezi oběma operacemi. Kromě odborného programu půjde o společenské setkání různých odborníků, kteří se podílejí na péči o děti se sluchovým postižením. Srdečně zveme všechny pacienty, jejich rodiče, příznivce i zájemce o kochleární implantaci.

Zájemce prosím o registraci na mail – eva.mazankova@fnmotol.cz (kapacita sálu je omezená).

Zároveň se omlouváme, že akce tentokrát není určena pro malé děti – není pro ně zajištěn program ani hlídání.

S pozdravemza celý kolektiv Kliniky ušní, nosní a krční 2.LF a FN Motol

MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D.