Babi, dědo, slyšíme se?

Jeden ze tří seniorů  trpí stařeckou nedoslýchavostí různé závažnosti. Spolek uživatelů kochleárního implantátu s podporou odborných partnerů dne 25.2.2021 zahajuje osvětovou kampaň s názvem Babi, dědo slyšíme se?, která se uskuteční formou rozhovorů v médiích, webinářů a příspěvků na sociálních sítích. Cílem kampaně je  upozornit na problém spojený se ztrátou sluchu ve stáří a možnosti kompenzace. Česká republika navíc zaostává za nejlepšími v Evropě v počtu kochleárních implantací u dospělých. Nekompenzovaná ztráta sluchu může vést k rozvoji demence a dalších kognitivních poruch, a především k sociální izolaci, kterou současná pandemická situace ještě umocňuje.

Docentka Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra k tomu dodává: „Sluch je nesmírně důležitým smyslem a je až překvapivé, jak málo se o něj zajímáme. Nedávné studie o rizikových faktorech demence prokázaly (Livingston et al., 2020; Livingston et al., 2017), že právě sluch, respektive jeho poruchy, představují významný rizikový faktor demence. V kovidové době se navíc ukazuje, jak je sluch důležitý pro zachování sociálních kontaktů a komunikace. Vždyť nejčastější formou virtuálního kontaktu je telefonování, pro něj jsou zvuk a jeho správné slyšení naprosto klíčové. A nezapomeňme, že právě tato komunikace třeba s vnoučaty je pro jejich babičky a dědy úžasnou vzpruhou. Proto bychom měli na správnou diagnostiku sluchových poruch ve vyšším věku pamatovat a řešit je. Začíná to zdánlivě banálním a jednoduchým odstraněním nahromaděného ušního mazu, přes různá sluchadla a kompenzační pomůcky až ke kochleárním implantátům. Ty se u nás považují spíše za pomůcku pro děti. To je ale hrubý omyl. Potřebují je i starší lidé – a i jim mohou významným způsobem zlepšit kvalitu života.“

Sluchové postižení je z neznámého důvodu veřejností stigmatizováno, často se setkáváme s případy, kdy si konkrétní osoba nechce svou progredující vadu přiznat. O problémech spojených s nekompenzovanou sluchovou vadou promluví doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. O tom, jak s blízkými osobami o ztrátě sluchu citlivě promluvit a motivovat je k návštěvě lékaře, promluví PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D. a Mgr. Markéta Šplíchalová působící v České alzheimerovské společnosti. O procesu vyšetření sluchu a možnostech kompenzace promluví celá řada lékařů odborné ORL společnosti.

Harmonogram akce